top of page
laptop na biurku

Wśród danych

Blog dla przedsiębiorców działających w cyfrowym świecie

  • Zdjęcie autoraMichał Nosowski

Jakie firmy muszą przestrzegać przepisów nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy?


RODO zdecydowanie zdominowało temat zmian w prawie, wchodzących w życie w pierwszej połowie 2018 r. Ale oczywiście to nie jest jedyna poważna tegoroczna zmiana w prawie, która ma wpływ na przedsiębiorców prowadzących działalność w Polsce.

W życie weszła bowiem ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – stanowi ona implementację unijnej dyrektywy dotyczącej właśnie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Potocznie nazywa się ją ustawą AML (anti-money laundering).

I niestety ustawa ta nakłada nowe obowiązki (liczniejsze niż w starych przepisach regulujących tę tematykę) na tzw. instytucje obowiązane – czyli różne organizacje, które mogą wejść w posiadanie informacji o praniu pieniędzy albo finansowaniu terroryzmu. Wbrew pozorom nie są to jedynie banki i firmy inwestycyjne. Katalog tych firm jest naprawdę szeroki i obejmuje różnych przedsiębiorców działających w branżach, które na pierwszy rzut oka nie mają wiele wspólnego z praniem pieniędzy - również tych, które działają w branży IT.

Jakie podmioty są instytucjami obowiązanymi? To między innymi (oprócz banków, zakładów ubezpieczeń i innych gigantów):

  1. pośrednicy ubezpieczeniowi w zakresie prowadzenia działalności dot. oferowania ubezpieczeń na życie – chyba że jest się agentem ubezpieczeniowym wykonującym czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz jednego zakładu ubezpieczeń (wtedy przepisy nie znajdują zastosowania),

  2. przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową,

  3. giełdy kryptowalut - a dokładnie to (zgodnie z tym co napisano w ustawie) podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi (czyli umożliwiającymi nabywanie kryptowalut za pieniądze albo ich sprzedaż), wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi (jeżeli nie umożliwiamy sprzedaży kryptowalut za pieniądze, a jedynie wymianę na inną kryptowalutę) lub pośrednictwa w takiej wymianie,

  4. doradcy podatkowi,

  5. podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,

  6. pośrednicy w obrocie nieruchomościami,

  7. przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce (czyli nie przelewem) o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Takie właśnie firmy muszą wdrożyć nowe regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Jak widać, kategorie mogą objąć również te przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w zakresie nowych technologii – dotyczy to zwłaszcza giełd kryptowalut. Sama ustawa wprowadza również definicję waluty wirtualnej, którą określa się jako cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest: a) prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej, b) międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące, c) pieniądzem elektronicznym (w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych), d) instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, e) wekslem lub czekiem – oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze (czyli na pieniądze) i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego.

Definicja jest wiec naprawdę szeroka. Sama ustawa dotyczy też szerszego katalogu podmiotów niż dotychczasowe przepisy – w tym również przedsiębiorców działających w branży nowych technologii. O obowiązkach wynikających z ustawy napiszę wkrótce – to temat na nieco bardziej obszerny wpis.

michał nosowski

Nazywam się Michał Nosowski i jestem radcą prawnym specjalizującym się w prawie nowych technologii. Stworzyłem tego bloga po to aby dzielić się swoją pasją - czyli badaniem styku świata IT oraz prawa.

 

W ramach kancelarii ByteLaw, której jestem współzałożycielem, pomagam głównie startupom, software house'om, freelancerom i ludziom zajmującym się marketingiem internetowym. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam do odwiedzenia strony Kancelarii.

Masz jakieś pytania? Możesz się ze mną skontaktować przez poniższy formularz

Wiadomość przesłana! Dziękuję :)

bottom of page